Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
  • Дата на раждане : 28/03/1955 София, България
  • Професия: историк;преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: rosen.malinov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 03/12/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за намаляване въздействието на авиационния шум върху близко разположените до летище София жилищни райони.
Писмен отговор на 04/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предоставена информация от мобилните оператори за местонахождението на граждани под карантина.
Писмен отговор на 05/06/2020.
19/06/2020
Питане към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно кадровата политика на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
18/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно статута на сградата на Народното събрание и на пленарната зала в контекста на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Писмен отговор на 18/09/2020.
16/10/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно информация по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Писмен отговор на 16/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затруднения от ремонтите по пътя Е-79 и пренасочването на целия тежкотоварен трафик през Искърското дефиле.
Писмен отговор на 13/11/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС