Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА
  • Дата на раждане : 15/05/1986 Разлог, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 17/07/2020 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС