Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА
 • Дата на раждане : 15/05/1986 Разлог, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: elena.angelinina@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 17/07/2020 - до момента
  Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
  заместващ представител 09/09/2020 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС