Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ
  • Дата на раждане : 16/12/1982 Мадан, България
  • Професия: географ;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 11.25%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: Borislav.Sandov@parliament.bg
Парламентарна дейност
45-о Народно събрание
член 15/04/2021 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
07/05/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно позиция на ЕС и България относно глобалното регулиране на организмите с генетично насочване.
Писмен отговор на 07/05/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС