Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНДЖАЙ РАМАДАН ЙОЗТЮРК
ТУНДЖАЙ РАМАДАН ЙОЗТЮРК
  • Дата на раждане : 04/12/1978 ,
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 12.50%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: Tundzhay.Yoztyurk@parliament.bg
Парламентарна дейност
45-о Народно събрание
член 15/04/2021 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС