Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
  • Дата на раждане : 25/04/1958 София, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 17.92%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 44 НС;
  • E-mail: Georgi.Mihaylov@parliament.bg
Парламентарна дейност
45-о Народно събрание
член 15/04/2021 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 16/04/2021 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС