Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
  • Дата на раждане : 11/09/1978 Елхово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 5.83%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: Andrey.Valchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
45-о Народно събрание
член 15/04/2021 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
07/05/2021
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно инвестиции в спортен комплекс на "Червено знаме".
Писмен отговор на 07/05/2021.
07/05/2021
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно поредица от сигнали до министъра на енергетиката от г-н С. А. А., свързани с манипулации на обществени поръчки за доставки и услуги в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, имащи пряко отношение към безопасната експлоатация на съоръженията на атомната централа.
Писмен отговор на 07/05/2021.
07/05/2021
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно определянето на изискванията към кандидатите и критериите, по които са проведени конкурсите за определяне представители на държавата в управителните съвети на БЕХ ЕАД и ДП РАО.
Писмен отговор на 07/05/2021.
07/05/2021
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изграждане на VІІ-ми ядрен енергиен блок на площадка до АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 07/05/2021.
07/05/2021
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно безопасната и икономически ефективна експлоатация на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
Писмен отговор на 07/05/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС