Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
 • Дата на раждане : 17/10/1962 с. Николаевка, България
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) 7.45%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: kasim@dps.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 17/06/2005
  Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
  зам.-председател 20/07/2001 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС