Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
  • Дата на раждане : 21/01/1954 с.Попица, България
  • Професия: друга;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hrisvel@yahoo.com
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по труда и социалната политика
зам.-председател 30/01/2008 - 25/06/2009
Европейски парламент
член 01/01/2007 - 20/05/2007
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС