Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
  • Дата на раждане : 03/01/1947 Ямбол, България
  • Научна степен/академична длъжност: доктор;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.15%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
39-то Народно Събрание
член 05/07/2001 - 15/10/2003
39-то Народно Събрание
зам.-председател на НС 15/10/2003 - 17/06/2005
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 05/07/2001 - 17/06/2005
Kомисия по правни въпроси
член 20/07/2001 - 17/06/2005
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС