Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
 • Дата на раждане : 11/04/1956 София, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 33.98%;
 • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
 • Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС;
 • E-mail: nkamov@socialdemocrati.org;kamov@mail.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 11/07/2005 - 25/06/2009
  Независими
  член 27/02/2008 - 25/06/2009
  Комисия по външна политика
  член 24/08/2005 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС