Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
 • Дата на раждане : 16/07/1972 с. Устрен, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;турски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
 • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: n.ali@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 11/07/2005 - 25/06/2009
  Комисия по отбраната
  член 24/08/2005 - 25/06/2009
  Европейски парламент
  член 01/01/2007 - 20/05/2007
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС