Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
  • Дата на раждане : 19/09/1957 с. Смилец, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
39-то Народно Събрание
член 05/07/2001 - 17/06/2005
Независими
член 08/03/2002 - 10/02/2003
Парламентарна Група Национален Идеал за Единство
зам.-председател на ПГ 10/02/2003 - 12/02/2003
Независими
член 12/02/2003 - 05/03/2003
Парламентарна Група Национален Идеал за Единство
зам.-председател на ПГ 05/03/2003 - 28/01/2004
Независими
член 28/01/2004 - 17/06/2005
Kомисия по правни въпроси
член 03/04/2003 - 17/06/2005
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС