Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
  • Дата на раждане : 23/06/1956 с.Дъбово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 33.98%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivgor@abv.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 18/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС