Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
  • Дата на раждане : 05/03/1978 Варна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;чешки;словашки;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: denica_dimitrova@yahoo.com
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 18/08/2005 - 25/06/2009
Комисия по енергетиката
зам.-председател 20/02/2008 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС