Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 04/11/1954 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 33.98%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: eivanov@aroma-bg.com
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 12/01/2007 - 22/05/2009
Комисия по бюджет и финанси
член 11/07/2007 - 22/05/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС