Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
 • Дата на раждане : 10/09/1965 Волгоград, Русия
 • Професия: друга;
 • Езици: английски;френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
 • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: a_batashoff@yahoo.com

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 17/10/2007 - 25/06/2009
  Комисия по културата
  член 13/03/2008 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС