Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 08/06/1939 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 27/05/2009 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС