Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
  • Дата на раждане : 03/04/1984 Гоце Делчев, България
  • Професия: непоказана;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.andonov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Хърватия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/01/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
04/06/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварирал участък от път І - 1 "София - Кулата" км. 410.800, който е част от международен коридор Е 79 и е от най-натоварените пътни участъци от републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 04/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащането и размера на паричната премия по чл. 18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009г.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
05/11/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
12/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключени граждански договори и раздадени допълнителни материални стимули (ДМС) в Министерството на околната среда и водите.
Писмен отговор на 12/11/2010.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени корекции на коритото на река Места.
Писмен отговор на 14/01/2011.
11/03/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Закона за пътищата.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
10/06/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
20/05/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно чл. 368 от Закона за съдебната власт.
Писмен отговор на 20/05/2011.
27/01/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно уточняващи въпроси свързани с писмо №154-06-413от 19 май 2011.
Писмен отговор на 27/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно контрол по изпълнение на сключени договори за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа в Благоевградска област.
Отговорено в зала на 27/01/2012.
30/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма".
Отговорено в зала на 30/03/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС