Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ
  • Дата на раждане : 02/12/1968 Банско, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.ikonomov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 04/11/2011
Група за приятелство България - Полша
председател 23/10/2009 - 04/11/2011
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
10/12/2010
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нееднаквото третиране на земеделските производители при извършване на проверките и изплащане на субсидиите им.
Писмен отговор на 10/12/2010.
03/12/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно обнародването на актуализиран Медико технически стандарт "Зъботехника".
Писмен отговор на 03/12/2010.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени корекции на коритото на река Места.
Писмен отговор на 14/01/2011.
18/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно обнародването на Медико-технически стандарт "Зъботехника".
Отговорено в зала на 18/02/2011.
11/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълняване задълженията на общините за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС