Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ
 • Дата на раждане : 02/12/1968 Банско, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: georgi.ikonomov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 04/11/2011
  Група за приятелство България - Полша
  председател 23/10/2009 - 04/11/2011
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  10/12/2010
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нееднаквото третиране на земеделските производители при извършване на проверките и изплащане на субсидиите им.
  Писмен отговор на 10/12/2010.
  03/12/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно обнародването на актуализиран Медико технически стандарт "Зъботехника".
  Писмен отговор на 03/12/2010.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени корекции на коритото на река Места.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно обнародването на Медико-технически стандарт "Зъботехника".
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълняване задълженията на общините за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС