Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
  • Дата на раждане : 29/05/1958 Разлог, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: l.tatarski@parliament.bg, ltatarski@gmail.com
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Гърция
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/01/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
12/03/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критериите за оценка на проекти по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" и мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007 г. - 2013 г.
Отговорено в зала на 12/03/2010.
16/04/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критериите за определяне на агломерационните ареали и на общините, включени в тях по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 16/04/2010.
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектната готовност, осигуряването на финансиране и срока за започване на изпълнението на строително-монтажни работи на автомагистрала "Струма" (въпрос на същата тема е задал и народния представител Иван Николаев Иванов).
Отговорено в зала на 30/07/2010.
25/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите в Лот 2 от АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 25/03/2011.
24/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пробите и анализите за качеството на материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите при строителството на ЛОТ 2 на АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 24/06/2011.
16/09/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прекратяване на съсобствеността върху имоти между държавата и физически или юридически лица чрез продажба на частта на държавата.
Писмен отговор на 16/09/2011.
17/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
30/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма".
Отговорено в зала на 30/03/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС