Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
  • Дата на раждане : 11/07/1964 Сандански, България
  • Професия: минен техник;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ognian.tetimov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 21/12/2011 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Венецуела
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
25/09/2009
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно нарушения на българското законодателство от гръцката фирма "Орама ЕООД", находяща се в с. Катунци, обл. Благоевград.
Писмен отговор на 25/09/2009.
11/09/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно бездействието на полицията в гр. Петрич и неспазването на закона за обществения ред.
Отговорено в зала на 11/09/2009.
15/01/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неизплащане на трудови възнаграждения на над 250 работници във фирма "Марвел" ООД гр. Сандански.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
21/05/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поскъпване на питейна вода в община Белица.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
21/05/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство и самонастаняване на роми от други краища на България в гр. Петрич.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
28/01/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно възстановяване на мост в община Сандански, свързващ селата Вълково, Струма, Лебница и седем по-малки села, с жители около 4000 човека.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
11/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отровни зеленчуци, продавани на българския пазар.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно посегателствата върху православен параклис на гр. Белица, обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
01/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно документите и декларациите, във връзка с разпределянето на държавната субсидия за политическите партии.
Писмен отговор на 01/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно падналия мост на р. Струма, при с. Рибник, общ. Петрич.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС