Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  • Дата на раждане : 08/08/1960 Асеновград, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Куба
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/12/2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно политическата ситуация и изборните резултати в Кот Д Ивоар.
Писмен отговор на 17/12/2010.
11/03/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно политическата криза и заплахата за цивилното население в Кот Д' Ивоар.
Писмен отговор на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено мотивирано становище от Европейската комисия до България заради неизпълнение на изискванията на Директива 2009/41/ЕО, касаеща дейностите, свързани с генетично модифицирани организми.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно финансовото изпълнение на Оперативна Програма "Транспорт 2007-2013" и Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" в контекста на правилото N+3/N+2.
Писмен отговор на 13/05/2011.
24/06/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
18/05/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
13/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
18/05/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
18/05/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
17/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сигнали от неправителствени организации за разпространявани на българския пазар фуражи със съдържание на ГМО, без това да е отбелязано на етикета.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
23/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
13/07/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно насочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" към нови дейности, извън обхвата й досега.
Отговорено в зала на 13/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно подготвяни нови критерии за финансиране на проекти на общините със средства от европейските фондове през следващия програмен период.
Отговорено в зала на 13/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя от Айтос до Дъскотна като част от отсечката от Айтос до Провадия.
Писмен отговор на 27/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на второкласна и третокласна инфраструктура в област Бургас през 2012 г..
Писмен отговор на 27/07/2012.
21/12/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно спрени плащания по Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно свръхдоговаряне по Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно свръхдоговаряне по приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно свръхдоговаряне по приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 21/12/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС