Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
  • Дата на раждане : 27/09/1971 с. Добра поляна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: DMustafa@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
04/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава".
Отговорено в зала на 04/11/2011.
11/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
27/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя от Айтос до Дъскотна като част от отсечката от Айтос до Провадия.
Писмен отговор на 27/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на второкласна и третокласна инфраструктура в област Бургас през 2012 г..
Писмен отговор на 27/07/2012.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба.
Писмен отговор на 16/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС