Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
 • Дата на раждане : 27/09/1971 с. Добра поляна, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
 • Изборен район: 2-БУРГАС;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: DMustafa@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Тайланд
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава".
  Отговорено в зала на 04/11/2011.
  11/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя от Айтос до Дъскотна като част от отсечката от Айтос до Провадия.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на второкласна и третокласна инфраструктура в област Бургас през 2012 г..
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба.
  Писмен отговор на 16/11/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС