Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
  • Дата на раждане : 26/05/1971 Варна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: emil.radev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Ирак
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Монголия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/11/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наличие на нарушения във връзка с управлението на дружество "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД.
Писмен отговор на 12/11/2010.
15/04/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно запълването на празнотата в правната уредба относно вещно-правните отношения между държавата и инвеститора при ползване на воден обект по реда на Закона за водите и прилагането на механизма, заложен в Закона за ползване на воден обект за изграждане на руслови малки водноелектрически централи /МВЕЦ/ с въведените след това ограничения и забрани в плановете за управление на речните басейни.
Писмен отговор на 15/04/2011.
29/07/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно начина на подаване на заявление за разрешение за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
Писмен отговор на 29/07/2011.
04/11/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно извършване на проверка относно неправомерни действия и превишаване на правата от страна на полицейски служител.
Писмен отговор на 04/11/2011.
01/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно осигуряване на необходимите финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на публичните задачи на Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване".
Писмен отговор на 01/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно предотвратяване на самоуправствени действия срещу ползвателите на имоти в местността "Мимикия-х.Звездица", находяща се в землището на с. Константиново, община Варна.
Писмен отговор на 22/06/2012.
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно съгласуване и утвърждаване на критериите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение на висшите училища в Република България.
Писмен отговор на 14/09/2012.
21/12/2012
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриването на ж.п гара Вълчи дол.
Писмен отговор на 21/12/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС