Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 19/10/1963 Варна, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 17/11/2011 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/10/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пререгистрация на ливади и пасища като изоставени ниви.
Писмен отговор на 02/10/2009.
06/11/2009
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на правителството за разполагане на машини за "обратно изкупуване на отпадъци".
Отговорено в зала на 06/11/2009.
30/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно неизпълнение на Постановление на ВКП от страна на Национална служба "Полиция".
Отговорено в зала на 30/10/2009.
30/10/2009
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно собствеността на българския спортен тотализатор и регистър на тотопунктовете в страната.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
04/12/2009
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно заплащането на съдебните заседатели.
Отговорено в зала на 04/12/2009.
29/01/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно неизпълнение на Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседетели.
Писмен отговор на 29/01/2010.
29/01/2010
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно предоставяне на безвъзмезден достъп до общински стадион гр. Аксаково за провеждане на приемен изпит по лека атлетика от СК "Кралекс".
Писмен отговор на 29/01/2010.
19/03/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно проверка на задгранични пътувания на гражданин на Република България.
Писмен отговор на 19/03/2010.
11/06/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно невъзстановените земи от Общинска служба по земеделие в гр. Бойчиновци, област Монтана.
Писмен отговор на 11/06/2010.
02/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно признаване с административен акт на нов квартал в столицата.
Писмен отговор на 02/07/2010.
16/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно невъзстановени земи от Общинска служба по земеделие в гр. Бяла, област Варна.
Писмен отговор на 16/07/2010.
16/07/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно състоянието на сградния фонд и управлението на Дом за стари хора "Гергана" - Варна.
Писмен отговор на 16/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно действия на Министерството на околната среда и водите във връзка с установяване на получено финансиране за изграждането на водопровод в община Аврен, Варненска област.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ведомствени жилища на служители на Министерството на вътрешните работи в гр. Девня.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
05/11/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството във връзка със зачестилите случаи на назначения на лица във фирми без тяхно знание.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
10/12/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на Агенция по кадастъра - Варна и неправомерни действия по издаване на разрешително за строителство и одобрен Подробен устройствен план.
Писмен отговор на 10/12/2010.
28/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отдадено под аренда пасище в землището на с. Царевци, община Аврен, област Варна.
Писмен отговор на 28/01/2011.
08/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действия на Министерството на здравеопазването за промяна в приложение № 8 на методиката за субсидиране на лечебните заведения.
Писмен отговор на 08/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действия на медицинския персонал и ръководството на УМБАЛ "Александровска", София, свързани с лечението на пациент.
Писмен отговор на 08/04/2011.
08/04/2011
Питане към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно контрола върху дейността на държавните съдебни изпълнители и техните ръководители.
Писмен отговор на 08/04/2011.
10/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно контрола върху назначенията на държавните служители в Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно признаване на дипломи за висше образование за регулираните професии, придобити в страни извън Европейския съюз.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
01/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно контрола, осъществяван от Министерството на образованието, младежта и науката върху задължението на учебните заведения да осигурят интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно въвеждане на пределни цени на основните продукти и услуги за населението.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
22/07/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно управлението на Дома за деца и юноши в с. Разлив, общ. Правец, Софийска област.
Писмен отговор на 22/07/2011.
22/07/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно последствията от инцидента с цистерната в с. Дебелец.
Отговорено в зала на 22/07/2011.
04/05/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика относно системата за определяне и получаване на детски помощни технически средства за деца с увреждания.
Отговорено в зала на 04/05/2012.
01/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно документите и декларациите, във връзка с разпределянето на държавната субсидия за политическите партии.
Писмен отговор на 01/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно лекарства за пациенти с трансплантации и онкологични заболявания.
Писмен отговор на 15/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
15/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно прехвърляне на разпределението на детски помощни технически средства за деца с увреждания от Министерството на труда и социалната политика към Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 15/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно промени в правната уредба на дейностите по превод и легализация на документи от частни фирми и специално Ваша заповед №95-00-125/2012.
Писмен отговор на 06/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно бюджета на МБАЛ "Каварна" ЕООД.
Писмен отговор на 27/07/2012.
30/11/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно работата на ТЕЛК и РУ на НОИ гр. Добрич.
Писмен отговор на 30/11/2012.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно законосъобразността на сделка с недвижим имот, частна държавна собственост.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието на имот, собственост на Министерството на културата, разположен в град Варна.
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС