Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
 • Дата на раждане : 19/10/1963 Варна, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: английски;френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: tsveta.georgieva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Независими
  член 17/11/2011 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Германия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  02/10/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пререгистрация на ливади и пасища като изоставени ниви.
  Писмен отговор на 02/10/2009.
  06/11/2009
  Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на правителството за разполагане на машини за "обратно изкупуване на отпадъци".
  Отговорено в зала на 06/11/2009.
  30/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно неизпълнение на Постановление на ВКП от страна на Национална служба "Полиция".
  Отговорено в зала на 30/10/2009.
  30/10/2009
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно собствеността на българския спортен тотализатор и регистър на тотопунктовете в страната.
  Отговорено в зала на 30/10/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно заплащането на съдебните заседатели.
  Отговорено в зала на 04/12/2009.
  29/01/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно неизпълнение на Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседетели.
  Писмен отговор на 29/01/2010.
  29/01/2010
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно предоставяне на безвъзмезден достъп до общински стадион гр. Аксаково за провеждане на приемен изпит по лека атлетика от СК "Кралекс".
  Писмен отговор на 29/01/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно проверка на задгранични пътувания на гражданин на Република България.
  Писмен отговор на 19/03/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно невъзстановените земи от Общинска служба по земеделие в гр. Бойчиновци, област Монтана.
  Писмен отговор на 11/06/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно признаване с административен акт на нов квартал в столицата.
  Писмен отговор на 02/07/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно невъзстановени земи от Общинска служба по земеделие в гр. Бяла, област Варна.
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно състоянието на сградния фонд и управлението на Дом за стари хора "Гергана" - Варна.
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно действия на Министерството на околната среда и водите във връзка с установяване на получено финансиране за изграждането на водопровод в община Аврен, Варненска област.
  Отговорено в зала на 17/09/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ведомствени жилища на служители на Министерството на вътрешните работи в гр. Девня.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството във връзка със зачестилите случаи на назначения на лица във фирми без тяхно знание.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на Агенция по кадастъра - Варна и неправомерни действия по издаване на разрешително за строителство и одобрен Подробен устройствен план.
  Писмен отговор на 10/12/2010.
  28/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отдадено под аренда пасище в землището на с. Царевци, община Аврен, област Варна.
  Писмен отговор на 28/01/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действия на Министерството на здравеопазването за промяна в приложение № 8 на методиката за субсидиране на лечебните заведения.
  Писмен отговор на 08/04/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действия на медицинския персонал и ръководството на УМБАЛ "Александровска", София, свързани с лечението на пациент.
  Писмен отговор на 08/04/2011.
  08/04/2011
  Питане към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно контрола върху дейността на държавните съдебни изпълнители и техните ръководители.
  Писмен отговор на 08/04/2011.
  10/06/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно контрола върху назначенията на държавните служители в Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно признаване на дипломи за висше образование за регулираните професии, придобити в страни извън Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно контрола, осъществяван от Министерството на образованието, младежта и науката върху задължението на учебните заведения да осигурят интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно въвеждане на пределни цени на основните продукти и услуги за населението.
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно управлението на Дома за деца и юноши в с. Разлив, общ. Правец, Софийска област.
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно последствията от инцидента с цистерната в с. Дебелец.
  Отговорено в зала на 22/07/2011.
  04/05/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика относно системата за определяне и получаване на детски помощни технически средства за деца с увреждания.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно документите и декларациите, във връзка с разпределянето на държавната субсидия за политическите партии.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно лекарства за пациенти с трансплантации и онкологични заболявания.
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.
  Отговорено в зала на 06/07/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно прехвърляне на разпределението на детски помощни технически средства за деца с увреждания от Министерството на труда и социалната политика към Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно промени в правната уредба на дейностите по превод и легализация на документи от частни фирми и специално Ваша заповед №95-00-125/2012.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно бюджета на МБАЛ "Каварна" ЕООД.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  30/11/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно работата на ТЕЛК и РУ на НОИ гр. Добрич.
  Писмен отговор на 30/11/2012.
  01/03/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно законосъобразността на сделка с недвижим имот, частна държавна собственост.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието на имот, собственост на Министерството на културата, разположен в град Варна.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС