Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
  • Дата на раждане : 07/07/1954 Велико Търново, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: boyko.velikov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/12/2009
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещето на летище Горна Оряховица.
Отговорено в зала на 04/12/2009.
18/06/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно перспективите на НВУ "Васил Левски" - Велико Търново след извършено съкращение на преподаватели и служители.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно смяна на директора на Бюрото по труда - Велико Търново.
Писмен отговор на 18/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно действията на директора на Регионалния инспекторат по образование - В.Търново, във връзка с извършените проверки в Професионална гимназия по електроника "А.С.Попов".
Писмен отговор на 25/06/2010.
16/07/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на Регионално депо за битови отпадъци за шестградието - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица.
Писмен отговор на 16/07/2010.
09/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неизплатени 2,6 млн. лв. по ОП "Регионално развитие" на МРРБ по спечелен проект от националния паметник на културата - читалище "Надежда" - Велико Търново.
Писмен отговор на 09/07/2010.
09/07/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимите финансови средства за обезпечаване на Областния психиатричен диспансер във Велико Търново.
Писмен отговор на 09/07/2010.
03/12/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно откриване на процедури за продажба на терени и на незавършен хирургичен блок на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - гр.Велико Търново.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
01/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно назначението на Орлин Тодоров за началник БОП - Велико Търново, и извършени проверки по неговата дейност.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
20/05/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно изплащане на трудови възнаграждения на работещите в обект 542 - с. Върбовка, община Павликени, област В. Търново.
Писмен отговор на 20/05/2011.
07/10/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализиране на инвестиционно предложение за минно-експлоатационни дейности чрез концесия за добив на строителни материали - варовици, в находище "Мусина" - община Павликени, Великотърновска област.
Писмен отговор на 07/10/2011.
23/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на с. Петреш, община Павликени, област Велико Търново.
Писмен отговор на 23/03/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нерегламентирана сеч в област Велико Търново.
Писмен отговор на 01/03/2013.
18/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно откриване и провеждане отново на процедури за продажба на терени и незавършен хирургичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно определяне на порциона за пациенти на хемодиализа в МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново.
Писмен отговор на 18/01/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС