Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
  • Дата на раждане : 18/05/1966 Каварна, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ts.tsvetanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 31/03/2010
Независими
член 09/12/2009 - 31/03/2010
Група за приятелство България - Китай
зам.-председател 23/10/2009 - 31/03/2010
Група за приятелство България - Сирия
зам.-председател 23/10/2009 - 31/03/2010
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 23/10/2009 - 31/03/2010
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/11/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предназначението и класирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност.
Писмен отговор на 27/11/2009.
11/12/2009
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност.
Отговорено в зала на 11/12/2009.
29/01/2010
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Отговорено в зала на 29/01/2010.
26/02/2010
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС