Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА
  • Дата на раждане : 22/07/1983 София, България
  • Професия: връзки с обществеността;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: l.stanislavova@nt52.parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Белгия
председател 20/12/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/04/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно опазване на културното наследство на Република България.
Отговорено в зала на 23/04/2010.
25/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно включването на МБАЛ Белоградчик ЕООД в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедура за директно предоставяне ВG161РО001/4.1-05/2011.
Писмен отговор на 25/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изискванията по Компонент 2, чрез процедура за директно предоставяне BG161РО001/4.1-05/2011 от приоритетна ос 4 "Местно развитие и сътрудничество" на Опиративна програма Регионално развитие.
Писмен отговор на 25/03/2011.
04/11/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно критериите за оценка при провеждане на кандидат студентски изпити по биология.
Писмен отговор на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно приключване на ремонтните дейности в СОУ "Н. Й. Вапцаров" в село Дреновец, община Ружинци, област Видин.
Писмен отговор на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно възможност за финансиране на проекти по мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 04/11/2011.
09/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
22/06/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно възможности за финансиране на хоровете в народните читалища.
Писмен отговор на 22/06/2012.
13/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на Гранично-контролно пропускателен пункт при с. Салаш, общ. Белоградчик.
Писмен отговор на 13/07/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС