Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
  • Дата на раждане : 16/06/1960 Кула, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;сръбски;хърватски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: mmikov@nt52.parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 29/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Китай
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката за изпълнение на изискванията на Шенген.
Отговорено в зала на 04/09/2009.
18/09/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно закриване на общини във Видинска област.
Отговорено в зала на 18/09/2009.
25/09/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно закриване на Териториално митническо управление Видин.
Отговорено в зала на 25/09/2009.
09/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно евентуално двойно гражданство.
Писмен отговор на 09/10/2009.
12/02/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката провеждана от Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 12/02/2010.
05/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на бюджета.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
12/03/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затваряне на пътя Макреш - Цар Шишманово, област Видин.
Отговорено в зала на 12/03/2010.
26/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване на здравната вноска.
Писмен отговор на 26/03/2010.
21/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средства за подпомагане на общините за борба с комарите.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
18/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно среща на народния представител Волен Сидеров с директора на СДВР.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
28/05/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно продажната цена на топлинната енергия на Топлофикация - София.
Писмен отговор на 28/05/2010.
25/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно перспективите пред реализацията на българското участие в проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 25/06/2010.
09/07/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно борбата с комарите.
Отговорено в зала на 09/07/2010.
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя между Видин и Връшка чука.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
16/07/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за първото полугодие на 2010 г.
Отговорено в зала на 16/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно закриване или редуциране на Видинската филхармония.
Писмен отговор на 17/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
29/10/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно неизплатени средства за служебна защита за 2010 г.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
17/09/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци в София.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
15/10/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно задълженията на МБАЛ "Света Петка", гр.Видин.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
29/10/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно право на енергийни помощи.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
19/11/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно целеви помощи за отопление.
Отговорено в зала на 19/11/2010.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
10/12/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
28/01/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно образувано досъдебно производство по отношение на г-н Ваньо Танов.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
18/03/2011
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за ограничаване на контрабандата на цигари.
Отговорено в зала на 18/03/2011.
04/02/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на загубите от контрабанда на цигари за бюджета през 2010 г.
Отговорено в зала на 04/02/2011.
19/03/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
18/02/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан".
Отговорено в зала на 18/02/2011.
19/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно повишаването на минималния осигурителен праг за професията медицинска сестра.
Писмен отговор на 25/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащането на обект "Реконструкция на водоснабдителната система на община Брегово".
Отговорено в зала на 19/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно увеличение на работните заплати на медицинските сестри в МБАЛ "Св. Петка", гр. Видин.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката спрямо здравеопазването във Видинска област.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
15/04/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно възможностите за придобиване на научна степен "доктор".
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно средства за капиталови разходи от бюджета на Мнистерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на здравеопазването във Видинска област.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на здравеопазването във Видинска област.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно закриване на клона на "Напоителни системи" ЕАД, гр. Видин.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно задълженията на органите на съдебната власт за съдебномедицински експертизи.
Писмен отговор на 03/06/2011.
03/06/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно задълженията на Министерството на вътрешните работи за съдебномедицински експертизи.
Писмен отговор на 03/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно раздадени премии в Министерството на правосъдието.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
24/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно капиталови разходи за МБАЛ "Св. Петка" - гр. Видин.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
17/06/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на ж.п. линията Видин - Кошава.
Отговорено в зала на 17/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагането на глава втора "А" от Закона за търговския регистър.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
08/07/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно участие на служители от Икономическа полиция в преброяване на лежащо болни в МБАЛ - Шумен.
Отговорено в зала на 08/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно многобройни и повтарящи се нарушения в землището на гр. Дунавци, област Видин.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно авансова сума от одобрената субсидия със закона за държавния бюджет за 2011 г за общините Видин и Белоградчик.
Писмен отговор на 29/07/2011.
16/09/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
30/09/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задълженията на община Видин.
Отговорено в зала на 30/09/2011.
07/10/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяване на път ІІ-11 (Дунавци - Арчар - Лом), в района на с. Арчар.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
14/10/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изплащане на парични обезщетения от Държавното обществено осигуряване.
Писмен отговор на 14/10/2011.
14/10/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служители в общинската администрация към община Видин.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
14/10/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно назначен началник на регионален инспекторат по образованието - Видин.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
02/12/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средствата на общините за разходи, направени във връзка с проведените местни и президентски избори.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
02/12/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно проект "Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение" на община Видин.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задълженията по общини в Република България.
Писмен отговор на 16/12/2011.
09/12/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно възстановяване на средствата на общините по направени разходи по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Развитие и реализация".
Отговорено в зала на 09/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно посещение на представители на полицията в дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
27/01/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин.
Писмен отговор на 27/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно търговското дружество "Ел Би Булгарикум", гр. Видин.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нормално снабдяване с горива на населението от Видинска област.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
10/02/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно рехабилитацията на жп линията София - Видин.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
09/03/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно средствата за допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписванията.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
28/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно съоръженията за предпазване от вредно въздействие на водите във Видинска област.
Писмен отговор на 28/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно средства за допълнително материално стимулиране.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно броя на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
Писмен отговор на 09/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно изхранването на лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно блокирани хранителни добавки.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
15/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно спешната медицинска помощ.
Писмен отговор на 15/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
01/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно осигуреност на здравните заведения във Видинска област с противозмийски серум.
Писмен отговор на 01/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно действия на "ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, клон Видин.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на тунел под Петрохан.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
05/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно създаване на териториална дирекция на НАП в Северозападна България.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
06/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно извършени нарушения в Многопрофилна болница за активно лечение Русе - АД.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин.
Отговорено в зала на 13/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно целеви социални помощи за отопление.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
14/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно умишлени палежи в с. Големаново, общ. Кула.
Писмен отговор на 14/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно работата на Комисията по контрол на концесиите и изразходване на приходите от концесии на минерални води в периода 2009 -2010 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извършване на сеч в защитената местност "Остров Кутово", в землището на с. Кутово, общ. Видин, обл. Видин.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно изпълнение на актове на съда от Агенцията по вписванията.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно разпределението на заявления и на актове по чл.14 от Закона за търговския регистър.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
23/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно проект на община Етрополе за внос на благороден елен и за разселването му на територията на общината, с цел поддържане на биоразнообразието.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
12/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършване на сеч в защитена зона "Остров Голя", землището на с. Кутово, общ. Видин.
Писмен отговор на 12/10/2012.
30/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно търговското дружество за управление на Дунав мост 2.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
30/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
30/11/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
Писмен отговор на 30/11/2012.
18/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно финансиране на лекарските специализации.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно вноски/премии за доброволно здравно осигуряване.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
11/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно размера на земите, разпределени служебно за ползване на основание чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във Видинска област.
Писмен отговор на 11/01/2013.
11/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно фирмите получили земи за ползване на основание чл.37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във Видинска област.
Писмен отговор на 11/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно доброволно здравно осигуряване.
Писмен отговор на 18/01/2013.
01/02/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно здравноосигурителни вноски на български граждани по чл.40 а от Закона за здравното осигуряване.
Писмен отговор на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно просрочени задължения за здравноосигурителни вноски на лица по чл.40 а от Закона за здравното осигуряване.
Писмен отговор на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно квоти за емисии на парникови газове.
Писмен отговор на 01/02/2013.
15/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой столетници в Република българия.
Писмен отговор на 15/02/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно екотакси при внос на автомобили.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС