Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
  • Дата на раждане : 16/05/1962 Габрово, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: i.nikolov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Черна гора
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/05/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Техническия университет - Габрово.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
15/07/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно извършеното от Министерството на вътрешните работи за издирване на осъдени граждани от Габрово.
Писмен отговор на 15/07/2011.
13/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансирането и бъдещето на Опитните станции - държавни предприятия към Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
02/03/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно държавната политика в сферата на управление на държавната администрация и провеждане на административна реформа, в качеството на отговорен за това заместник министър-председател.
Отговорено в зала на 02/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно работата на ОДВР-Габрово и РПУ-Севлиево по разкриване на сводничество и превенция на проституцията.
Писмен отговор на 23/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно случай на полицейско насилие в Габрово.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
27/04/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неправомерни действия на дирекция "Инспекция по труда - Габрово" към Главна инспекция по труда.
Отговорено в зала на 27/04/2012.
01/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно безопасността на работещите в ИПК "Родина".
Писмен отговор на 01/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проверка на действията на дирекция "Инспекция по труда - Габрово" към Главна инспекция по труда.
Писмен отговор на 06/07/2012.
21/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проверка на извършваната сеч на територията на Държавно ловно стопанство "Росица" в местността Лъгът, общ. Севлиево.
Писмен отговор на 21/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
23/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно предложение за изграждане на възобновяеми енергийни източници - Газификация на биомаса и когенерация, в гр. Габрово.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
18/01/2013
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.
Писмен отговор на 18/01/2013.
01/03/2013
Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно състоянието на Горско климатично училище "Д-р Тота Венкова".
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС