Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 27/01/1949 Клисура, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: p.dimitrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 29/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
09/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно евентуално двойно гражданство.
Писмен отговор на 09/10/2009.
19/02/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на концесионни ангажименти.
Писмен отговор на 19/02/2010.
19/02/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на концесионни ангажименти.
Писмен отговор на 19/02/2010.
19/03/2010
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно развитието на ядрената енергетика в контекста на Енергийната стратегия на България.
Отговорено в зала на 19/03/2010.
19/03/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно промени в цените на природния газ и на топлоенергията - "Топлофикация София" АД.
Писмен отговор на 19/03/2010.
28/05/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Университета за национално и световно стопанство - София.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
28/05/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно възстановяване на община Балчик на 282 000 лв., внесени по сметка на СИФ, за ремонт на детска градина "Знаме на мира" в гр. Балчик.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
04/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно предварителни данни за приетите инвестиции в страната за първото тримесечие на 2010 г.
Отговорено в зала на 04/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно замразяване на проекта АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 25/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно защита на българските интереси в проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 25/06/2010.
09/07/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно източване на електроразпределителните предприятия чрез "изнасяне" на услуги.
Писмен отговор на 09/07/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно постигнатите резултати по проекта "Белене".
Отговорено в зала на 03/09/2010.
16/07/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно постигнатите резултати в преговорите с вицепремиера на Русия Виктор Зубков по големите енергийни проекти.
Отговорено в зала на 16/07/2010.
30/07/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно въвеждане на нов данък върху застрахователните премии.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
30/07/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно финансиране на участието на държавната компания "НЕК" в проекта "Горна Арда".
Отговорено в зала на 30/07/2010.
08/10/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансиране на държавното участие в проекта "Белене".
Отговорено в зала на 08/10/2010.
29/10/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно включване на държавните гаранции в бюджетния дефицит.
Писмен отговор на 29/10/2010.
26/11/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за достигане на средноевропейско ниво на доходите.
Отговорено в зала на 26/11/2010.
21/01/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на правителството за ограничаване на корупцията в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 21/01/2011.
28/01/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад в началото на юни 2010 г.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приходи за бюджета от контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад през 2010 г.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
25/02/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно приемане на Общ устройствен план на Община Шабла.
Писмен отговор на 25/02/2011.
18/03/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходи на НЕК ЕАД по проекта "Белене" за периода 1 юли 2009 г. - края на февруари 2011 г..
Писмен отговор на 18/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходи на НЕК ЕАД по проекта "АЕЦ - Белене".
Писмен отговор на 18/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
20/05/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно плащанията на НЕК по проекта АЕЦ "Белене" без решение за неговата реализация.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на природния газ по време на управлението на ГЕРБ.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
24/06/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен".
Отговорено в зала на 24/06/2011.
27/05/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно становище на консултанта по сделката за приватизация на Булгартабак Холдинг.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
24/06/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно тревожния срив в позициите на България в сферата на конкурентоспособността.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на старото оборудване за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 24/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промяна на статута, наем и аренда на земеделски земи и гори в област Добрич.
Писмен отговор на 01/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно предложение за изграждане на 35 бр. ветрогенератори в землището на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево.
Писмен отговор на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно инвестиционно предложение за изграждане на 35 бр. ветрогенератори в землището на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево.
Писмен отговор на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно предложение за изграждане на 22 бр. ветрогенератори в землището на с. Пчеларово, община Генерал Тошево.
Писмен отговор на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно инвестиционно предложение за изграждане на 22 бр. ветрогенератори в землището на с. Пчеларово, община Генерал Тошево.
Писмен отговор на 29/07/2011.
30/09/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно издаване на акт за държавна собственост на имот в к.к. "Албена".
Писмен отговор на 30/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно влошаващата се конкурентоспособност на България.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно алтернативни газови връзки.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
14/10/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кредитирането на малкия и средния бизнес.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
18/11/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
02/12/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно компенсиране на пострадалите и семействата на загиналите от аварията на газопровода.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
13/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно оттеглянето на големи немски инвеститори от България.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовия ефект от прехвърляне на заплащането на осигурителните вноски изцяло върху държавните служители.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурата за удължаване на експлоатационния срок на блоковете на АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 27/01/2012.
10/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходи на НЕК ЕАД по проекта "Белене".
Писмен отговор на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изземване на печалбата на търговските дружества с преобладаващо държавно участие.
Писмен отговор на 10/02/2012.
06/04/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
24/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансовото състояние на Булгаргаз.
Писмен отговор на 24/02/2012.
24/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изземване на печалбата на търговските дружества в състава на БЕХ.
Писмен отговор на 24/02/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието на зимните житни култури, рапицата, овощните дръвчета и лозовите насаждения след тежката зима.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
01/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик".
Отговорено в зала на 01/06/2012.
16/03/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно текстове в проекта на Закона за училищното и предучилищното образование.
Отговорено в зала на 16/03/2012.
15/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно пълна забрана на отказа от парно.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно реализация на АЕЦ "Белене" като частен проект.
Отговорено в зала на 22/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно официално предложение на правителството към "Росатом" да вземе участие в изграждането на седми енергоблок в АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 22/06/2012.
14/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно наличните парични средства на "Техноекспортстрой".
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приватизационната оценка на "Техноекспортстрой" ЕАД.
Писмен отговор на 14/09/2012.
01/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
Писмен отговор на 05/10/2012.
30/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно официално прекратяване изпълнението на проекта АЕЦ "Белене" от Атомстройекспорт /АСЕ/.
Писмен отговор на 16/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно запазване на доставките и транзита на газ през България по досегашната газопреносна мрежа през Украйна.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно условията за руско кредитиране на участието на "БЕХ" ЕАД в строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
15/02/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно получаване на субсидия за селскостопански животни.
Писмен отговор на 15/02/2013.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласна републиканска пътна мрежа в общ. Генерал Тошево.
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС