Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
  • Дата на раждане : 16/07/1972 с. Устрен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
зам.-председател 09/02/2011 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Аржентина
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - САЩ
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/03/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно осигуряването на семена за производство на тютюн - реколта 2010 г.
Отговорено в зала на 19/03/2010.
03/09/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
12/11/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали.
Отговорено в зала на 12/11/2010.
21/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
18/03/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно безпрецедентно забавяне на изкупната кампания сред тютюнопроизводителите.
Отговорено в зала на 18/03/2011.
03/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
03/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
25/01/2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 25/01/2013.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Заповед № РД 49-164/17.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС