Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
  • Дата на раждане : 04/05/1965 Кюстендил, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: maya.manolova@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Македония
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/09/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно закриване на общини в Република България.
Отговорено в зала на 18/09/2009.
21/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно ползването на данъчни облекчения от млади семейства при покупка на жилище с ипотечен кредит.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
28/05/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
11/06/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката на безработицата в община Кюстендил за периода 01.01.2009 г. - 31.05.2010 г..
Писмен отговор на 11/06/2010.
11/06/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки и средства за активни политики на пазара на труда.
Писмен отговор на 11/06/2010.
03/09/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведен конкурс за заемане на длъжността "директор" на Професионална гимназия "Акад.С.П.Корольов" - гр. Дупница.
Писмен отговор на 03/09/2010.
29/10/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
01/10/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно състоянието на бюджета на Националното бюро за правна помощ.
Отговорено в зала на 01/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно провеждане на търгове за животоспасяващи лекарства.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно промени в Наредба № 34 от 2005 г., касаеща плащането на лечението на онкологични заболявания, СПИН, трансплантации, пациенти с редки болести и диализа.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно доплащане на лечението в болниците.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството и Българския лекарски съюз.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно пенсиониране на гражданин съгласно нормативните разпоредби.
Писмен отговор на 19/11/2010.
03/12/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно потребителските такси на пенсионерите.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
03/12/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно създаването на денонощни кабинети за неотложна помощ, които да подпомагат общопрактикуващите лекари.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
04/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински).
Отговорено в зала на 04/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно повишена заболеваемост от Хепатит А.
Отговорено в зала на 04/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ползването на платения годишен отпуск за 2010 г.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г.
Отговорено в зала на 04/02/2011.
28/01/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно невъзможност на бивши работници в Завод за индустриално оборудване - гр. Дупница, обл. Кюстендил да се снабдят с документи, необходими за пенсионирането им.
Писмен отговор на 28/01/2011.
04/02/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно опасността от фалити на общински болници.
Отговорено в зала на 04/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно методиката за определяне на задължителните прогнозни бюджети на болниците.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изисквания на медицинските стандарти и клиничните пътеки.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно разплащане на служебните защити за 2010 г.
Писмен отговор на 18/02/2011.
11/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно лечение на пациенти с ревматологични заболявания, които се лекуват с венозни биологични средства.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
11/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проблеми в спешната помощ.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно прилагането на класификатора на длъжностите (въпрос на същата тема е зададен от народните представители Хасан Адемов и Тунчер Кърджалиев).
Отговорено в зала на 18/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно проблеми във функционирането на Търговския регистър.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно съвместяването на държавни функции и партийни позиции на предстоящите избори през 2011 г.
Отговорено в зала на 18/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно минимални прагове на качеството на храните.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 25/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно проблеми при преобразуванията на търговските дружества, породени от Териториалните дирекции на НАП.
Отговорено в зала на 18/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на болничната помощ в област Кюстендил за 2011 г.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
01/04/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно медицинската помощ на гражданите в общините.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
01/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно функционирането на болничната помощ в град Дупница.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възлагане на превози без конкурс по автобусна линия София-Велинград.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно промени в адресните регистрации на българските граждани за периода 1 септември 2010 г. - 31 януари 2011 г.
Писмен отговор на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно промени в адресните регистрации на българските граждани през 2009 г.
Писмен отговор на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно промени в адресните регистрации на българските граждани в Кюстендилска област.
Писмен отговор на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно финансиране на дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно липса на лекарства за онкоболни.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
03/06/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
27/05/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно мястото на фелдшерите в спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно средства за кохлеарни импланти.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
10/06/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно средства за кохлеарни импланти.
Писмен отговор на 10/06/2011.
03/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно издаване на документ за самоличност.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
27/05/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно издаване на документ за самоличност.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
01/07/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно раздадени премии в Министерството на правосъдието.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
01/07/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно срив на Търговския регистър.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно участие на членове на правителството в предизборната кампания.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
24/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно структурни промени в системата на здравеопазването.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
29/07/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно извършена проверка на шест отделения в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен от Икономическа полиция.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
29/07/2011
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
02/09/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на проект за коригиране коритото на р. Бистрица, в общ. Кюстендил.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
02/09/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
14/10/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно закрити общински болници от началото на 2011 г.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
07/10/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно заетостта, безработицата и доходите на хората в община Кюстендил и в Кюстендилска област.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инфраструктурата в Кюстендилска област.
Писмен отговор на 04/11/2011.
14/10/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно участие на ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването в предизборната кампания в Кюстендил.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно адресни регистрации на граждани по настоящ адрес.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството по отношение на българите, живеещи в Западните покрайнини.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно лишаване от енергийни помощи.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно лечение на пациентите с трансплантации.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
18/11/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно неиздадени лични карти на български граждани.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изразходвани от Министерството на здравеопазването трансферираните суми от бюджета на НЗОК.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
02/12/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на социални помощи от лица без лични карти.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
02/12/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намеренията за спиране на влакове по жп линията София - Кюстендил, във връзка с реформата в БДЖ.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реформата в БДЖ, касаеща жп линията Кюстендил - Гюешево.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
09/12/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно решаване на проблемите в спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
09/12/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реформата в здравната система, свързана с въвеждането на диагностично свързаните групи.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
09/12/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно национални доплащания на земеделските производители от област Кюстендил.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно груби нарушения на Закона за устройство на територията.
Писмен отговор на 16/12/2011.
20/01/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно системата за избор на екип в болниците.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовия ефект от прехвърляне на заплащането на осигурителните вноски изцяло върху държавните служители.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно заличени стенописи в църквата "Свето Успение Богородично", ж.к. Бъкстон, гр.София.
Писмен отговор на 13/01/2012.
10/02/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
27/01/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно намаляване на цените и обемите на клиничните пътеки за химиотерапия.
Писмен отговор на 27/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изразходваните средства за провеждането на "Избори 2011".
Отговорено в зала на 20/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно осъществяване на дистанционна връзка на всички фискални устройства с НАП.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
27/01/2012
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011".
Отговорено в зала на 27/01/2012.
17/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общински болници през 2012 г.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно лечението на болни от мукополизахаридоза.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".
Отговорено в зала на 17/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на правителството по отношение на училищата и детските градини в ромските квартали.
Писмен отговор на 03/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно изпълнение на укази за помилване и за предоставяне на българското гражданство.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
30/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".
Отговорено в зала на 30/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно зимно поддържане на пътя София - Кюстендил.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно забавяне на плащания в системата на правната помощ.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието за стимулиране на служителите в министерството и агенциите към него за 2010 и 2011 г.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
04/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прилагане на новите правила за оценяване и заплащане на държавните служители.
Отговорено в зала на 04/05/2012.
05/10/2012
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
01/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно цените на лекарствата, заплащани с публични средства.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
14/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.
Писмен отговор на 14/09/2012.
29/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
01/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
01/06/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно напояването на земеделски земи в Кюстендилска област.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
18/05/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
11/05/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
08/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовото осигуряване на децентрализация на централната администрация.
Отговорено в зала на 08/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно изпълнение на целите на Министерството на правосъдието за 2011 г.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
29/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
08/06/2012
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно изпълнение на целите на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2011 г.
Писмен отговор на 08/06/2012.
08/06/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на целите на Министерство но труда и социалната политика за 2011 г.
Писмен отговор на 08/06/2012.
08/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на целите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г.
Писмен отговор на 08/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на целите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г..
Писмен отговор на 22/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изпълнение на целите на Министерство на образованието, младежта и науката за 2011 г..
Писмен отговор на 22/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изпълнение на целите на Министерството на здравеопазването за 2011 г.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
29/06/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно увеличение на пенсиите през 2013 г.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно условията на труд в затворите.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
20/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
06/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно задължения на болниците.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за финансова децентрализация.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
14/09/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно контрол върху спазване на трудовото законодателство.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно проблеми в електронния Търговски регистър.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
27/07/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за компенсиране на гражданите, поради шоковото поскъпване на електрическата енергия.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно проверки от европейски магистрати по съдебни дела в България.
Писмен отговор на 20/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
05/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
21/09/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно повишаване на цените на стоките в страната.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реставрацията на джамията "Фетих Мехмед" в гр. Кюстендил.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
14/09/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно целите на Министерство на културата за 2012 г.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно целите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Писмен отговор на 14/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно таксата за посещение при личен лекар.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г.
Отговорено в зала на 26/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 16/11/2012.
19/10/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение ръста на пенсиите.
Отговорено в зала на 19/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно цените на лекарствата през последните месеци.
Отговорено в зала на 26/10/2012.
07/12/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно мерки на правителството за повишаване доходите на българските граждани до края на мандата.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
26/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверка на подписката за провеждане на национален референдум с въпрос: Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка "Белене".
Писмен отговор на 26/10/2012.
23/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на територията на община Дупница".
Отговорено в зала на 23/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
25/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.
Писмен отговор на 25/01/2013.
07/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно уволнението на управителя на "Трафоелектроинвест".
Писмен отговор на 07/12/2012.
16/11/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно обявяване на списъците на едноличните търговци, търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация.
Отговорено в зала на 16/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
01/03/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно наложена санкция на фирма за некачествена доставка в кампанията "Храни за бедни".
Отговорено в зала на 16/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно социално подпомагане на безработни лица.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
30/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
15/02/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за намаляване на безработицата до края на мандата.
Отговорено в зала на 15/02/2013.
18/01/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно коледни надбавки за пенсионерите.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
11/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределение на обезщетенията на картофопроизводителите.
Писмен отговор на 11/01/2013.
11/01/2013
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за усвояване на средства по европейски програми.
Писмен отговор на 11/01/2013.
08/02/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отклонени средства от НЗОК и пътувания на представители от опозицията.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
18/01/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изразходване на 51 млн. лв. от здравни вноски.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
22/02/2013
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно информационен лист за провеждане на референдум с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
Писмен отговор на 22/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно лечение на болни с диагноза - фамилна амилоидна полиневропатия.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
15/02/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно подпомагане на пенсионерите.
Отговорено в зала на 15/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно възстановяване на диалога между Министерство на здравеопазването и НЗОК със съсловните организации.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно броя на гражданите с избирателни права.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
01/03/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно допълнително енергийно подпомагане на социално слаби граждани.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС