Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 22/01/1977 Монтана, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: b.petrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
временен парламентарен секретар 14/07/2009 - 29/07/2009
41-о Народно събрание
парламентарен секретар 29/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 09/12/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Турция
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Филипини
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
25/11/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за ефективно функциониране на агенции и структури, подведомствени на министъра на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
27/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно бюджета на МБАЛ "Каварна" ЕООД.
Писмен отговор на 27/07/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС