Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 23/04/1949 Ветрен, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: georgi.petarneychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
01/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.).
Отговорено в зала на 20/07/2012.
21/09/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус".
Отговорено в зала на 12/10/2012.
20/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
23/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставката на нови спални вагони.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС