Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
 • Дата на раждане : 17/09/1953 Пазарджик, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: ginche.karaminova@parliament.bg, karaminova@abv.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 23/01/2013 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Ливан
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Египет
  зам.-председател 20/01/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/04/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” гр. Пазарджик.
  Отговорено в зала на 30/04/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно жалба от жителите на с. Ковачево, област Пазарджик.
  Отговорено в зала на 19/11/2010.
  20/05/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно базова станция на ГЛОБУЛ, поставена върху къща в средата на с. Синитево.
  Писмен отговор на 20/05/2011.
  22/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Национална стратегия за превенция на престъпността.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  01/02/2013
  Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно Средносрочна рамкова инвестиционна програма.
  Отговорено в зала на 01/02/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС