Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
  • Дата на раждане : 28/09/1958 Кърджали, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: ANaydenov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 29/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
зам.-председател 09/06/2010 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Португалия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/09/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно закриване и окрупняване на общини в Република България.
Отговорено в зала на 18/09/2009.
04/12/2009
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно арест на български кораб в Гамбия.
Писмен отговор на 04/12/2009.
28/05/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно преглед на структурата на силите.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
28/05/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно промени в модела за пенсиониране на кадрови военнослужещи.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
25/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно организация на работата и дежурства в Полицейски участък - Ковачевци, РПУ Радомир.
Писмен отговор на 25/06/2010.
15/07/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно состоянието, регистрирането и поддържането на военните паметници.
Писмен отговор на 15/07/2010.
03/09/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно критерии за степените на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно "Мини Перник" ЕАД.
Писмен отговор на 03/09/2010.
08/10/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания".
Отговорено в зала на 08/10/2010.
22/10/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно готовността на България за членство в ЕС.
Отговорено в зала на 22/10/2010.
28/01/2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно реализацията на намерение за преструктуриране и предислоциране на военни части, съгласно Бялата книга за отбраната.
Писмен отговор на 28/01/2011.
04/02/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуално състояние и проблеми при изпълнение на проекта Автомагистрала "Люлин".
Писмен отговор на 04/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център.
Отговорено в зала на 04/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.
Отговорено в зала на 04/02/2011.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отказ по заявление за финансово подпомагане в община Ковачевци.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
11/02/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно анулиране неимигрантската виза за САЩ на народен представител в 41-то Народното събрание на Република България.
Писмен отговор на 11/02/2011.
11/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
25/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на звената за Спешна медицинска помощ в област Перник.
Писмен отговор на 25/02/2011.
18/03/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно спряното строителство по надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.
Писмен отговор на 18/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършените проверки от ДАИ за легитимността на превозвачите на автобусните линии от община Перник до гр. София.
Отговорено в зала на 25/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно освобождаването на Управителя на СБАЛББ гр. Перник.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
03/06/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно въздушни кабелни съобщителни мрежи.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
13/05/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите мерки по почистване на републиканските пътища и прилежащите им територии от различни видове отпадъци на територията на Пернишка област.
Писмен отговор на 13/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно забавяне на изплащането на ваучери по схеми "Аз мога" и "Развитие" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 03/06/2011.
20/05/2011
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно отзоваване на посланици, с установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гаранции по изпълнение на подписаното Споразумение между община Перник и фирмата изпълнител по изграждането на автомагистрала "Люлин" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Димитър Колев).
Отговорено в зала на 03/06/2011.
17/06/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно постъпления от "Помощи и дарения" по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 17/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отказ да бъдат изплатени суми по Заявка № 14/260609/15303, подадена от ЗКПУ "Вискярска могила ", с. Вискяр, област Перник.
Писмен отговор на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно изпълнение на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Спогодба с Република Сърбия за откриване на ГКПП Банкя- Петачинци и Салаш - Ново Корито.
Писмен отговор на 24/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на третокласен път на територията на община Трън, област Перник.
Писмен отговор на 01/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно довършването на митническата сграда на ГКПП Стразимировци.
Писмен отговор на 15/07/2011.
07/10/2011
Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно утилизацията на излишни боеприпаси.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
18/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно убийства на делфини.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
30/09/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно финансиране на Център за възрастни хора в с. Сирищник, община Ковачевци, Пернишка област.
Писмен отговор на 30/09/2011.
30/09/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нивото на безработица в Пернишка област.
Писмен отговор на 30/09/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спирането на влакове по линията Перник-София.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
09/12/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изчезналата Мирослава Николова от гр. Перник.
Писмен отговор на 09/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовката за зимното поддържане на пътищата в обл. Перник.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно промени в условията за пенсиониране на военнослужещите в Министерството на отбраната и Българската армия.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно резултат от работата на междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
20/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на критериите след избор на фирми за зимно поддържане.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
10/02/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в сложни метеорологични условия и особено през зимата.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно предсрочното освобождаване от длъжност на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков - аташе по отбраната във Вашингтон, САЩ.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието на съоръженията на язовир "Пчелина", общ. Ковачевци.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно участие на военен контингент на въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неодобрено плащане по Заявление УИН 14/150411/24724, подадено от ЗКПУ "Вискярска могила" - с. Вискяр, област Перник.
Писмен отговор на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно званията на длъжностите директор и заместник-директор на служба "Военна информация" - Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансирането на системата за военновременно управление на страната.
Писмен отговор на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спирането на пътническите влакове и проблеми в организацията на движението на влаковете по направленията Земен-Перник и Земен-Кюстендил.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно жалба от служители и работещи в ДЛС "Витошко-Студена" с. Кладница.
Писмен отговор на 30/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно разграбване на бившето военно поделение гр. Радомир, област Перник.
Писмен отговор на 30/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно начина на функциониране на база "Национален детски екологичен комплекс Ковачевци" организационна структура на "Учебен център" - Министерство на образованието, младежта и науката.
Писмен отговор на 30/03/2012.
18/05/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
27/04/2012
Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно модернизацията на Българската армия.
Отговорено в зала на 27/04/2012.
04/05/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно финансиране на "Дневен център за възрастни хора с увреждания", кв. "Върба", гр. Радомир, обл. Перник.
Отговорено в зала на 04/05/2012.
08/06/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно задържан български морски капитан в Панама.
Писмен отговор на 08/06/2012.
04/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно причините довели до смъртта на тонове риба от водни обекти в Пернишка област.
Писмен отговор на 04/05/2012.
08/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обслужване на пътниците по ж.п. участъка София - Перник.
Писмен отговор на 08/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно матурите на учениците в област Перник.
Писмен отговор на 22/06/2012.
29/06/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно процедура за преобразуване на Техническа професионална гимназия "Н. Вапцаров", гр. Радомир.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно скандал с мултимедийно учебно помагало за турската образователна система.
Писмен отговор на 22/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно грубо използване на вестник "Българска армия" за политическа пропаганда.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
14/09/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
27/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи".
Писмен отговор на 27/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно договор за утилизация между Министерството на отбраната и "Берета Трейдинг".
Отговорено в зала на 13/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Закона за ветераните от войните.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно преодоляване на последиците от земетресението в Перник.
Отговорено в зала на 13/07/2012.
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно готовността за започване на учебната година в държавните професионални училища, на територията на гр. Радомир.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно използване на въздухоплавателни транспортни средства.
Писмен отговор на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
28/09/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно възнагражденията в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
19/10/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно полети с хеликоптери "Кугар".
Писмен отговор на 19/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно полети с хеликоптери на Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 19/10/2012.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола върху водоплавателните съдове по язовир "Пчелина", община Ковачевци.
Писмен отговор на 16/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно качеството на камуфлираните униформени облекла за войсковите ни контингенти зад граница.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник.
Писмен отговор на 08/02/2013.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната инфраструктура на територията на Пернишка област.
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на третокласен път на територията на община Радомир, област Перник.
Писмен отговор на 07/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно регистрираните безработни в обл. Перник.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ново разписание на влаковете по направление София - Перник - Батановци.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
11/01/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разрешително за търсене и проучване на строителни материали в землището на пернишкия квартал "Бела вода" и гр. Батановци.
Писмен отговор на 11/01/2013.
08/03/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно развитието на спортната база в Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 08/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно финансовото осигуряване на проект за придобиване на нов тип основен боен самолет.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно резултатите от проведените конкурси за избор на служители в отдел "Перник", дирекция "Инспекция по труда" - Софийска област.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно политиката за модернизация на българските въоръжени сили.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно организиране на осигуряването и управлението на качеството на отбранителните продукти за Министерството на отбраната и Българската армия.
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС