Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
  • Дата на раждане : 24/01/1971 Перник, България
  • Професия: психотерапевт;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Естония
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Латвия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Узбекистан
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/05/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно реконструкцията доизграждането на улица "Владайско въстание" гр.Перник.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно административни проблеми на Европейски Политехнически Университет.
Писмен отговор на 13/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката на социалните услуги в обл. Перник.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
13/05/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно идентифицирана нужда от предоставяне на по-широк кръг от лица на услугата "Личен асистент" в гр.Перник.
Писмен отговор на 13/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на детско отделение в МБАЛ "Рахила Ангелова" гр. Перник.
Писмен отговор на 20/05/2011.
29/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
17/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно новосъздадената Българска агенция по безопастност на храните (БАБХ) и схемата за разпределение на финансовите възнаграждения на служителите в нея, в частност Областна дирекция по безопастност на храните - Перник.
Писмен отговор на 17/06/2011.
22/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансиране на работен проект за опазване на обектите и съоръженията от вредното влияние на подземните минни работи в рамките на гр. Перник.
Писмен отговор на 22/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно възможността за целево насочване безработни лица по Програма за временна заетост, към специфичен сектор, в случая да обработят ведомостите за заплатите на "Мини Перник" ЕАД ( в ликвидация ), гр. Перник.
Писмен отговор на 15/07/2011.
07/10/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в община Перник.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
07/10/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС