Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
  • Дата на раждане : 09/05/1963 Искър, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: d.matov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 09/12/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Иран
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Куба
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Румъния
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/11/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблем с проект № 140101200013 "Овцеферма", с. Пещера, община Земен.
Писмен отговор на 13/11/2009.
11/12/2009
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност.
Отговорено в зала на 11/12/2009.
19/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обявената от министър-председателя на Република България правителствена политика за решаване на проблема със задълженията на държавата към частни търговски дружества в условията на финансова криза.
Отговорено в зала на 19/02/2010.
05/03/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно магазин за продажба на имущество на длъжници, собственост на частните съдебни изпълнители.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
30/04/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно ползването и критериите на Комбинираната номенклатура за определяне предназначението на автомобилите за целите на ЗДДС, респективно признаване правото на данъчен кредит за автомобили.
Писмен отговор на 30/04/2010.
14/05/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно правилата и механизма за плащанията за площ.
Писмен отговор на 14/05/2010.
10/09/2010
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
08/03/2013
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно обществена поръчка с предмет:"Проектиране и извършване строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул."Ген. М.Д.Скобелев" № 23.
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС