Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
  • Дата на раждане : 18/09/1964 с. Радовец, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristina.yancheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Китай
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/12/2009
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно усвояването на средствата, предвидени в меморандума за разбирателство за изпълнението на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство между Република България, като страна бенефициент и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия - страни от Европейската асоциация за свободна търговия, в размер на 21 500 000 Евро..
Писмен отговор на 04/12/2009.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС