Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
 • Дата на раждане : 09/12/1942 София, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
 • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
 • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
 • E-mail: Prof.St.Danailov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Италия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/10/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реакцията в пресата и писмени документи до НС, оспорващи резултатите от конкурса за проектиране на Съвременен музеен център в кв. 500, м. Центъра, по плана на гр. София /Българския лувър/.
  Писмен отговор на 15/10/2010.
  01/04/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно участие на български творци в организирания от Форума на славянските култури концерт на народната славянска музика в Щаб-квартирата на Обединените нации в Ню Йорк на 24 май 2011г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно проектите за бъдещото развитие на НДК след Разпореждане №1 на МС/09.05.2011г. за промяна в статута, ръководството и начина на управление и субординация на НДК, и образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД-София.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС