Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
  • Дата на раждане : 05/04/1980 Дупница, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: m.hristova@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 29/07/2009
41-о Народно събрание
парламентарен секретар 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Кувейт
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/09/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно подадена жалба от Верка Найденова Костадинова до 09 РУ - СДВР.
Писмен отговор на 18/09/2009.
09/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно упражнено физическо насилие от служители на 2-ро РПУ, гр.Плевен срещу български граждани от ромски произход.
Писмен отговор на 09/10/2009.
14/05/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изплащането на болнични.
Писмен отговор на 14/05/2010.
21/05/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България - 2005-2015 г.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
28/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предвидените и усвоените средства по отношение на ромското малцинство от предприсъединителните програми, оперативните програми и републиканския бюджет.
Писмен отговор на 28/05/2010.
18/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ксенофобските прояви в гр. Стара Загора.
Писмен отговор на 18/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на кадастрални карти и подробни устройствени планове в общини и населени места с компактно ромско население.
Писмен отговор на 18/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестилите ксенофобски прояви.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
03/09/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно забавено плащане на семейните помощи за деца.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
09/07/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно нанесен побой и унищожени вещи от страна на служители на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/07/2010.
01/10/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно лишаване на служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" от права.
Отговорено в зала на 01/10/2010.
30/07/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наводнението в гр. Съединение, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
22/10/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно проблематиката на ромската общност.
Отговорено в зала на 22/10/2010.
14/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно събаряне на ромски къщи в кв.Филиповци, гр.София и построяването на нови с европейски средства.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно програмата за подобряване жилищните условия на ромите.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/05/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно качеството на образованието в училищата с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход.
Отговорено в зала на 14/05/2010.
21/01/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно упражнено физическо насилие от преподавател в СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица, обл. София.
Писмен отговор на 21/01/2011.
18/02/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно националната програма "Активиране на неактивни лица".
Отговорено в зала на 18/02/2011.
25/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г." и проекта "Изграждане на социални жилища за нуждаещите се ромски семейства".
Отговорено в зала на 25/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно несъгласуване на графици за провеждане на обществени поръчки по договори за реализиране на проекти по ОП "Регионално развитие".
Писмен отговор на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно резултата, до настоящия момент, от проверката, извършена от няколко министерства на усвоени финансови средства по линия на Десегрегационната програма на Ромски Образователен Фонд - Будапеща.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
17/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изплащане на дължими трудови възнаграждения на медицинския персонал от закритата вече болница в гр. Бобов дол.
Писмен отговор на 17/06/2011.
17/06/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно акция в кв."Захарна фабрика" - София, на 09.06.2011 г.
Отговорено в зала на 17/06/2011.
15/07/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно проведена конференция за приноса на фондовете на Европейския съюз към интеграцията на ромите.
Писмен отговор на 15/07/2011.
04/11/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно европейското в живота на българските роми за две години управление.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
07/10/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политическата отговорност за обществените протести след случая в Катуница.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
14/10/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно национална стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
14/10/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно национална стратегия в сферата на образованието във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
02/12/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
02/12/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на Лот 3 на АМ "Струма".
Писмен отговор на 02/12/2011.
03/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път № 06029-11-214, с. Боянци.
Писмен отговор на 03/02/2012.
27/01/2012
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно възможности за финансиране изграждането на сграда за развитие на спорт.
Писмен отговор на 27/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно реда и начина за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.
Писмен отговор на 27/01/2012.
01/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно разрешение за продажба в България на лекарства като Dapson, Disulon, Avlosulfon.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
11/05/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на Лот 1 и Лот 2 на Автомагистрала "Струма".
Писмен отговор на 11/05/2012.
20/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
29/06/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
11/01/2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, общ. Карлово.
Отговорено в зала на 11/01/2013.
02/11/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно финансово-икономическото състояние на "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, и неизплащане на заплатите на работещите.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
15/02/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 15/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя Асеновград - Кърджали.
Писмен отговор на 08/02/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
11/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разрешителни за пръскане на земеделска продукция.
Писмен отговор на 11/01/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно непровеждане на процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътен участък Поповица - Асеновград.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно подадени фалшиви сигнали за поставени взривни устройства.
Писмен отговор на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изплащане на детски надбавки на бащата, когато с влязло в сила съдебно решение му е присъдено попечителство над децата.
Писмен отговор на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изказване на директора на Националния исторически музей за отрицателен икономически принос на хората, живеещи в кварталите "Столипиново" - Пловдив, и "Факултета" - София.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
08/03/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно броя на лицата в будна кома.
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС