Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
  • Дата на раждане : 02/11/1973 Исперих, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: belgin@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Монголия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
09/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приложението на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаване на решения за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в землището на Община Исперих, Област Разград.
Отговорено в зала на 09/07/2010.
23/03/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
06/04/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83.
Писмен отговор на 06/04/2012.
23/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно новия график за движение на влаковете в сила от 09.12.2012 г.
Писмен отговор на 23/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС