Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
 • Дата на раждане : 13/09/1968 София, България
 • Професия: историк;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
 • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: anton.kutev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Литва
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/11/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нарушаване на трудовото законодателство в системата на Изпълнителната агенция по горите.
  Отговорено в зала на 13/11/2009.
  05/02/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иван Костов).
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  26/02/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно заплащането на охраната на футболните мачове.
  Отговорено в зала на 26/02/2010.
  12/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно спазване на трудовото законодателство в Изпълнителна агенция по горите.
  Отговорено в зала на 12/03/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готвени промени в ЗМСМА.
  Писмен отговор на 16/04/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно възможността за публично оповестяване на дарителите на Фондация "Бъдеще за България".
  Отговорено в зала на 16/04/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно размера на възнагражденията в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
  Отговорено в зала на 16/04/2010.
  30/04/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно незаконни назначения в Националната ветеринарно медицинска служба.
  Писмен отговор на 30/04/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно ползването на хеликоптери на въоръжените сили на Република България от членове на Правителството.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  14/05/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на Правителството за борба с контрабандата.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  18/06/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиките на правителството в условията на задълбочаваща се икономическа криза за финансово оцеляване на българските общини.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно сътрудници и консултанти на министъра на труда и социалната политика.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  10/09/2010
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  03/09/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетения при заболяване.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерките за осигуряване на навременно издаване на новите документи за самоличност.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно събраните суми от такси за издаване на новите документи за самоличност.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  01/10/2010
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиките на Министерството на културата за реформа в сценичните изкуства.
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно количеството на издадените нови български лични документи.
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  01/10/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно разделянето на Силистренския театър и промяната в статута и в състава на театъра.
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно образователна степен на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  12/11/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно съдържанието на Заповед ЛС-03-856/06.10.2009 г.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно дейността по разследването на смъртта на трагично загинал, при съмнителни обстоятелства в Република Турция, български граждани.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно пренасянето през границата на Република България на трупа на починал в Република Турция български гражданин.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагането на договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република България и Република Турция.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно работата на лабораториите към районните ветеринарно-медицински служби.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  26/11/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно системно нарушаване на Кодекса на труда в системата на Министерство на културата.
  Отговорено в зала на 26/11/2010.
  26/11/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно присъствието на лицето Владо Иванов Пенев на официална среща между министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и делегация на швейцарския консорциум "Крипто-Конгсберг-Груп".
  Писмен отговор на 26/11/2010.
  03/12/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно присъствието на лицето Владо Иванов Пенев на официална среща между министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов и делегация на швейцарския консорциум "Крипто-Конгсберг-Груп".
  Писмен отговор на 03/12/2010.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  10/12/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно посещение на българска делегация на кинофестивала във Венеция.
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно заповед № КМ-260/01.09.2010 г. на министър-председателя на Република България.
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначаване на заместник-министри в правителството на г-н Бойко Борисов.
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  28/01/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно кадровата политика на правителството.
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот".
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове".
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  11/02/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиките на правителството, осигуряващи превенция на корупцията сред най-високите етажи на властта.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  01/04/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиките, които е развивал министърът без портфейл, отговарящ за Агенцията за българите в чужбина.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието и дейността на читалище "Петър Вичев", с. Айдемир, община Силистра.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно инвенстиции в Силистренска област.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършения ремонт на бул. "Брюксел", София-град.
  Писмен отговор на 18/03/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно протичането на преговорите относно АЕЦ "Белене".
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно събаряне на незаконни постройки.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно кадрови промени в Министерство на културата.
  Отговорено в зала на 13/05/2011.
  27/05/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиките на МВР, осигуряващи превенция срещу случаите на полицейско насилие.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  27/05/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно развитието на административната реформа в България.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно проектите за бъдещото развитие на НДК след Разпореждане №1 на МС/09.05.2011г. за промяна в статута, ръководството и начина на управление и субординация на НДК, и образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД-София.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  10/06/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на Правителството за последователно провеждане на политически назначения в администрацията.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  10/06/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на българското правителство за разполагане на американски военни бази у нас.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  29/07/2011
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно оптимизиране на пазара на труда.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС, с. Ситово и ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно регламентиране на трудовите правоотношения с ръководството на Селскостопанската академия.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  09/09/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиките на Министерството на вътрешните работи за борба с едрата организирана престъпност.
  Отговорено в зала на 09/09/2011.
  09/09/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно сключване на трудов договор с Председателя на Селскостопанската академия.
  Отговорено в зала на 09/09/2011.
  18/11/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажба на неоперативни активи на Холдинг БДЖ.
  Отговорено в зала на 18/11/2011.
  20/01/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно събрани от органите на Министерството на вътрешните работи доказателства при експулсирането на Константин Циганов в Русия.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  09/03/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно осигуряване на снабдяването с горива за населението на общини, в които малките бензиностанции са принудени да се закрият.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно посещение на министър-председателя в Германия, януари 2012 г.
  Отговорено в зала на 27/01/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно определяне на брокери за продажба на дървесина.
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно определяне на брокери за продажба на дървесина.
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно зимното поддържане на пътищата в Силистренска област.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно определяне на заплащането на българските експерт-изследователи и мениджъри на проекти по програмите "За учене през целия живот".
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  09/03/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиките на правителството за стимулиране развитието на икономиката в България.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  23/03/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно контрола на изразходваните средства на търговските дружества с мажоритарно държавно участие.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно заплащането на участие в комисии в Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  08/06/2012
  Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.
  Отговорено в зала на 08/06/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на поръчковите убийства.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно средствата за комуникация, изразходвани през 2011 г. по Програма за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно разходите на РЗОК Силистра за строително-монтажни работи.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на финансирането на организираната престъпност.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.
  Отговорено в зала на 29/06/2012.
  29/06/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.
  Отговорено в зала на 29/06/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно професионалната квалификация на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй".
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно писмо от Министерството на земеделието и храните до РПУ Силистра, относно дейността по изваждане и предаване на скраб на тръбопровод, собственост на Напоителни системи.
  Писмен отговор на 18/05/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предаден за скрап тръбопровод в Силистренска област, в отсечката Айдемир - Алфатар - Алеково.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  08/06/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно европейските стандарти за качество на работата на държавната администрация.
  Отговорено в зала на 08/06/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовото състояние на НДК.
  Отговорено в зала на 08/06/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно конкурс за избор на управителен съвет на НДК.
  Отговорено в зала на 08/06/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно кампания за набиране на средства от Областна управа Силистра.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно контрола при използване на СРС.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  19/10/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно избор на изпълнител на обществена поръчка.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно укриване на пътнотранспортен инцидент от органите на Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действия на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Силистра.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно дейността на "Алианс" ЕООД.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  11/01/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно охраната на медицинските заведения и лекарите от зачестилите нападения срещу тях.
  Отговорено в зала на 11/01/2013.
  02/11/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците.
  Писмен отговор на .
  07/12/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно управлението на държавния поземлен фонд в община Кайнарджа.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  11/01/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно причините за ареста на Николай Колев - Босия.
  Отговорено в зала на 11/01/2013.
  30/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на гарата в гр. Алфатар.
  Отговорено в зала на 30/11/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно договор на "Агроводинвест" от 16.12.2011 г..
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB - T) в Република България (План 2012).
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на път II-215 Асфалтова база, разклон Иширково, и път III - 218 Иширково - Дулово, в обл. Силистра.
  Отговорено в зала на 08/02/2013.
  11/01/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно реда за употреба на тежко въоръжение при акции на МВР.
  Отговорено в зала на 11/01/2013.
  15/02/2013
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно приоритетите на Република България в отношенията ни с евроатлантическите партньори.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  21/12/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно политиките за развитие на правосъдната система в България в отговор на осъдителните решения на съда в Страсбург.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  08/03/2013
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  01/02/2013
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно Държавния културен институт в гр. Балчик.
  Отговорено в зала на 01/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на трудовото законодателство в Държавния културен институт (ДКИ) ”Двореца", гр. Балчик.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно писмо на МРРБ с изх. № 99-00-2-10/03.01.2013 г.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно доклада на Междуведомствената работна комисия за проверка на бракуваните дълготрайни материални активи, собственост на "Напоителни системи" ЕАД (заповед РД 09-763/09.05.2012 г. на министър на земеделието и храните).
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно оставката на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране г-н Ангел Семерджиев.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра.
  Отговорено в зала на 08/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС