Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
  • Дата на раждане : 13/11/1967 с. Давидково, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: elin.andreev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/05/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Решение №217 от 06.04.2011г. на Министерски съвет на Република България.
Писмен отговор на 13/05/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС