Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия
Форма за търсене
От До
Народен представител Изборен район
Парламентарна група

октомври 2020 - Отсъствия от заседания на комисии